Google, Microsoft болон Apple

Веб хөтчүүдийн зодоон

Update available

Computer hack for dummies

Ubuntu kernel-ийн өмнөх хувилбарыг арилгах

Ubuntu-г update хийхэд kernel хувилбар шинэчлэгдэж , өмнөх хувилбар нь зай эзэлж хэрэглэгдэхгүй үлддэг.
Тэгээд асаад grub унших болгонд баахан kernel гарч ирдэг, тэдгээрээс хэрэглэгдэхгүй байгааг нь доорх командаар устгана.

 

dpkg -l 'linux-*' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/\(.*\)-\
([^0-9]\+\)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* \([^ ]*\).*/\1/;/[0-9]/!d' |
 xargs sudo apt-get -y purge

Linux дэлгэц бичдэг про

Kazam нь дэлгэцийн агшин, дуу бичлэг хийж .mkv өргөтгөлтэй хадгалдаг, мөн youtube, videobin зэрэг сайтууд руу хуулдаг тун дажгүй програм юм. Indicator Applet! дэмжиж ажилладаг учир удирдахад ч хялбар, бичлэг хийхэд тэдэн секунд үлдсэн байна гээд notification гардаг нь бас дажгүй.

Доорх командаар суулгах нь:

sudo add-apt-repository ppa:and471/kazam-daily-builds
sudo apt-get update && sudo apt-get install kazam

Суулгаж дууссаны дараа Applications > Sound and Video > Kazam Screencaster дээр орсон байна.

Энэхүү програм нь ид хөгжүүлэлтийн шатандаа явж байгаа ба доорх хийгдэх ажил дээр хамтрах хүмүүс байвал https://launchpad.net/kazam хаягт дуртайяа хүлээж байгаа болно.

Windows SID мэдэх

Command prompt дээр whoami /user командыг ажиллуулна.