Та ubuntu дээр зарим нэг командыг санахгүй байдаг шүү дээ тэгвэл FOSSwire вебсайт ubuntu дээр хэрэглэгддэг командуудыг нэгтгээд ойр зуурын лавлахыг гаргажээ. Мөн түүнчлэн linux, unix ойр зуурын лавлахыг эндээс үзэж болно.
ubunturef1

Advertisements