Энх золгосны баяртай

Элбэг байхын билэгдэлтэй

Эрхэм сайхан ерөөлтэй

Эхэс дээдсийн хүндэтгэлтэй

Монгол үндэсний баяр САР ШИНЭ-дээ сайхан шинэлээрэй!

Advertisements