Зүрх сэтгэлд хайр гэж байдаг

Зүгээр л түүнийг үзэхийг хүснээ гэж